Pobočka Elánku

Praha 10 - Jabloňová

Jabloňová 74, Praha 10, 106 00

Projekt je financován Evropskou Unií a Operačním programem zaměstnanost+. Číslo projektu CZ.03.01.02/00/23_049/0001683, doba trvání provozní fáze od 1.9.2023 - 31.8.2024.

ZAHÁJENÍ OD 1.11.2023

Každý všední den od 7:30 - 17:00 hod.

U nás v Elánku s námi děti objevují svět. 

 

 

 

Kdo se v Elánku stará o děti?

 

V naší dětské skupině mají tety následující vzdělání:

 •  Pedagogické
 •  Zdravotnické
 •  Složená odborná profesní zkouška kvalifikace chůvy pro děti v dětských skupinách při MŠMT - obdoba maturitní zkoušky.

 

 

Co v Elánku děláme?

- Pečujeme o děti od 1 roku do 6 let. 

1 pečující osoba na 6 dětí s individuálním přístupem po celou dobu pobytu v DS

Montessori přístup

- Každý den na čerstvém vzduchu za každého počasí

- Plně vybavené prostory pro potřeby dětské skupiny

Individání přístup k adaptacím a celodennímu programu pro děti

- Vlastní zahrádka, kde se děti učí zahrádkaření

 

 

 

Co s dětmi děláme?

Máme na celý školní rok nachystané týdenní témata dle plánu výchovy a péče a hodně nás baví nadstavbové aktivity, kvůli kterým jsme často vyhledáváni. Patří mezi ně hlavně:

 • Návštěva městské knihovny
 • Výlety do okolí např. na zámek Záběhlice
 • Putování do přírodního parku Meandry Botiče
 • Tématické návštěvy v hasičské stanici, na policejní stanici nebo setkání se sanitárníky.
 • Divadelní představení dle daných plánů, počasí a ročního období
 • Cvičení s fyzioterapeutem
 • Dentální prevence dětí v dětských skupinách
 • Odpolední akce pro naše školkové děti s rodiči 

 

 

Naše projekty:

 

 

Angličtina
V každodenním programu se najde prostor pro pár slůvek angličtiny. Nejjednodušší je s dětmi začít formou demonstrace, praktické ukázky objektů a začít pojmenovávat. Děti poté už sami spojují slova a v rámci našich témat se učíme aktuální slovíčka a zpíváme anglické písničky. 
​Vše je formou hry a děti si tak vytvářejí již od mala povědomí o jiném jazyku.

 

Logopedický kroužek
Víme jak důležité je u dětí rozvíjet jejich řečové schopnosti a proto se v každodenním programu věnujeme i tématu logopedické prevence u dětí. S dětmi cvičíme správné postavení mluvidel podle logopedických příruček zábavnou formou básniček, písniček a emotikony :-)

 

Se Sokolem do života
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme. Tělesná výchova v naší školce je založená na filozofii Sokolské všestrannosti.

 

Dětská jóga
Dětská jóga je speciálně upravená, proto se značně liší od jógy pro dospělé. Liší se výběr cviků, prováděná dynamika a celková atmosféra, lekce musí být zábavná a hravá. Cvičením jógy se děti učí poznávat lépe své tělo a uvědomovat si jeho jednotlivé části. Dětská jóga má dokonce i vliv na lepší spánek, soustředění, rozvoji fantazie a učí úctě k sobě samému, ale i k okolí.Lekce jógy u nás vedeme zábavnou a hravou formou.

Se Sokolem do života, 17.05.2024

Projekt Se Sokolem do života je založen na pohybových aktivitách, které rozvíjejí fyzickou zdatnost, obratnost, koordinaci, rovnováhu. Cvičení povede zkušená lektorka, naše teta Bára Mikulová. Dopolední akce pro děti dne 17.05.2024

 

DEN MATEK, 09.05.2024

Celý den zasvětíme našim úžasným maminkám. Řekneme si, co máme na té své nejradši. Vyrobíme jim přáníčko a dáreček a budeme se moc těšit až jim vše předáme. Dopolední akce pro děti dne 09.05.2024

ČARODĚJNICE, 30.04.2024

Dozvíme se proč se tento svátek slaví. Zahrajeme si mnoho pohybových tématických her. Hledání černé kočičky a výroba lektvaru nebude chybět. Dopolední program pro děti dne 30.04.2024

CENÍK PLATNÝ od 1.1.2024

Dětská skupina Elánek Praha 10

 

Každý den od 8:30 - 15:00 hod

(možnost zájmových aktivit 7.30 - 8.30 a 15.00 - 17.00)

 

Tarif 7.30-17.00 *

Děti do 3 let**

Děti od 3 let

Dny v týdnu

Měsíční cena v Kč

Měsíční cena v Kč

5 dní

4.620.-Kč

5.700,-Kč

* Ceny obsahují Tarif za celý měsíc při docházce ve schématu 5 dní v týdnu. Předávání dětí 8.00-8.30/15.00-17.00.

** Do 31.8., které následuje po 3. narozeninách dítěte, tedy přechod na ceník „Děti od 3 let“ vždy pouze od 1.9., které následuje po 3. narozeninách.

Stravné 5 dní v týdnu

3000,- Kč / měsíc  

Zájmové aktivity děti maldších 3 let

100,- Kč/ měsíc

Zájmové aktivity děti starších 3 let 2000,- Kč/měsíc

Pozdní vyzvednutí po domluvě

100,- Kč/ 30 min

Pozdní vyzvednutí bez domluvy

400,- Kč poplatek

 

Vysvětlivky:

Tarif – základní školné, cena za Program, péče o dítě předškolního věku dle zákona 247/2014 Sb.

Stravné – dopolední přesnídávka, ovoce, oběd, odpolední svačina, zelenina, pitný režim po celou dobu pobytu.

Zájmové aktivity – blok různorodých aktivit v čase 7:30-8:30 a 15:00-17:00.

Pozdní vyzvednutí dítěte bez omluvy – v případě, že bez předchozí domluvy a smluvené ceny nevyzvedne Rodič Dítě včas po skončení tarifu, nebo Zájmových aktivit.

 

Příklad: 

Dítě má 4.9.2023 3 roky a bude chodit do Elánka od 1.11.2023 v čase od 7.30 - 17.00
4.620,- Kč – Ceník pro dítě mladší 3 let

100,- Kč - Zájmové aktivity

3.000,- Kč – Stravné 

Celkem za měsíc 7.720,- Kč.

 

Příklad: 

Dítě má 30.8.2023 3 roky a bude chodit do Elánka od 1.11.2023 v čase od 7.30 - 17.00
5.700,- Kč – Ceník pro dítě starší 3 let

3.000,- Kč – Stravné 

2.000,- Kč – Zájmové aktivity

Celkem za měsíc 10.700,- Kč.

Cena za objednané služby z příkladu je konečná a obsahuje náklady za péči o dítě v dětské skupině a stravné.

 

Hlavním mottem Elánku je: „aby s námi děti objevovaly svět!“

 

Dětská skupina je pro děti ve věku 1 – 6 let, máme kapacitu 12 dětí a provoz je od 8.30 do 15.00 hod (zájmové aktivity 7.30-8.30 a 15.00-17.00). Kromě programu dětské skupiny a zájmových aktivit, nabízíme i služby individuálního hlídání dětí v prostorách dětské skupiny.

 

Poslání:

 

Vytváříme co nejpřirozenější přechod mezi rodinou a státním školstvím České republiky. Nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup, milé a kvalifikované tety, které se s dětmi učí sebeobsluhu a vytváří bohatý program na všeobecný rozvoj dětí a poskytují jim prostor pro aktivní seberealizaci s důrazem na jejich psychické a fyzické zdraví.

 

Vize: 

 

Elánek děti všestranně rozvíjí. Respektují se týdenní témata, která pak děti provází v každé oblasti rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy, jako je například hudba, sport, výtvarná výchova, cizí jazyky, výlety, zajištěný doprovodný program, rozvoj fantazie, pozornosti, socializace, verbálních schopností, sebeobsluhy atd.

 

Hodnoty: 

 

Elánek staví na hodnotách: tolerance, respektu, soudržnosti, bezpečí, důvěře, trpělivosti, zodpovědnosti a porozumění.

 

Postoj k výchově a péči: 

 

Elánek se řídí principy lidskosti, individuálního přístupu a zdravého selského rozumu s inspirací napříč výchovnými směry ve vztahu ke konkrétním dětem a situacím.

 

Metody práce s dětmi: 

 

Mezi metody se řadí především učení hrou, učení nápodobou, podpora pohybových dovedností, podpora rozvoje poznávacích procesů, her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí a principy vycházející z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT.

 

V Elánku Žebrák nabízíme dětem tyto hlavní bloky aktivit:

 

 • co nejvíce času trávíme s dětmi venku na čertsvém vzduchu - za každého počasí 
 • pohybové aktivity sestavujeme na základě principů dětské jógy a sokolské všestrannosti
 • pomáháme dětem s rozvojem řeči a angličtiny
 • provázíme děti při tvoření, rozvoji fantazie a spontáních hrách
 • rádi s dětmi zpíváme, tančíme a hrajeme divadlo
 • budujeme vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí
 • bereme děti na tématicky zaměřené výlety (návštěva městské knihovny, dny na hvězdárně, hrad Točník, návštěva hasičské stanic, atd.)
 • úzce spolupracujeme s rodiči a pořádáme společné akce pro rodiče s dětmi v rámci dětské skupiny
 • dbáme na neustálé vzdělávání našich tet

Každý měsíc dostávají rodiče na email konkrétní plán aktivit.

 

Prosíme rodiče, aby děti vodili do školky a vyzvedávali je podle následujího rozvrhu:

 

Program:                  Přivedení            Vyzvednutí

Celý den                   07:30 - 08:30      14:30 - 17:00

Chcete umístit dítě do této školky?

Věkové rozmezí: 1 rok - 6 let

Přihlášky příjímáme po celý rok

Volná místa

0 / 12

Kdo se u nás o děti stará?

Denisa Osorio

Jmenuji se Denisa Osorio a je mi ctí se starat o Vaše poklady. S dětmi pracuji již 10 let, mám zkušenosti i s péčí o děti trpícími poruchou autismu a ADHD. Ráda s dětmi tvořím, cvičím a dbám na jejich psychomotorický vývoj. Blízká je mi také Montessori výchova. K dětem jsem empatická a umím se přizpůsobit jejich potřebám. Jsem také maminkou a proto k výchově přistupuji z několika různých úhlů pohledu. Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Michaela Kokošová

Jmenuji se Michaela Kokošová. Narodila jsem se v Praze. Už od mala mám kladný vztah k dětem. Ale vydala jsem se zprvu jiným směrem - mám vystudovanou obchodní akademii. Kde jsem se zamilovala do angličtiny. Po maturitě jsem se k dětem dostala přes doučování angličtiny. Po narození dcery jsem se začala zajímat o všestranný rozvoj dětí, abych dceru vše naučila. Proto jsem také začala studovat na VOŠ - mimoškolní a předškolní pedagogika, abych mohla být pro děti tím nejlepším mentorem. Ráda dětem zpívám, hraji na klavír, také s dětmi ráda cvičím, tvořím a těším se z jejich každého malého pokroku. Největší odměna je pro mne úsměv na dětské tváři. odborná způsobilost asistent pedagoga MŠMT-985/2020-5-147 Logopedický preventista MŠMT-1304/2023-4-162 současně studující pedagogická VOŠ Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Alice Holubová

Jsem rodilá Pražačka, maminka dvou kluků, kterou nabíjí dětský smích a radost. Ráda vařím, peču, občas si přečtu nějaký bestseller, zajdu si zaběhat a nebráním se skoro žádnému sportu. Mám ráda život se vším všudy. Baví mě děti a vše okolo nich. Pár let jsem žila ve Velké Británii, kde jsem pomáhala tamním rodinám s jejich ratolestmi. Získala jsem zkušenosti v různých kulturách - anglická, řecká, indická. S dětmi se člověk nikdy nenudí a proto se těším na práci v dětské skupině, kde je se stále co učit. Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Co o nás říkají rodiče?

Naše dvouletá dcera chodí do Elánku velmi ráda, i když na začátku byla z nové situace trochu v rozpacích. Tety ji však jemně provedly adaptací a rychle získaly její důvěru. Po několika odchozených měsících mohu upřímně říci, že mají i tu naši rodičovskou. Děkujeme za váš přístup, každé ráno se do Elánku těšíme!

- spokojení rodiče

Esterka je v Elánku moc šťastná a všechny tety se o ní hezky starají. I přes nízký věk 1,5 roku, se zvládla Ester skvěle adaptovat. Vážíme si práce paní ředitelky a všech tet. Je pro nás důležité vědět, že je o náš poklad dobře postaráno.

- otec Esterky

Chcete umístit dítě do této školky, ale není volné místo?

Nechte nám kontakt a my Vám dáme vědět, jakmile se místo uvolní!