Pobočka Elánku

Praha 10 - Jabloňová

Jabloňová 74, Praha 10, 106 00

Školkové prázdniny:
1.7.2024 - 12.7.2024
25.10. 2024
15.11.2024
23.12.2024 - 31.12.2024

 

Projekt je financován Evropskou Unií a Operačním programem zaměstnanost+. Číslo projektu CZ.03.01.02/00/23_049/0001683, doba trvání provozní fáze od 1.9.2023 - 31.8.2024.

ZAHÁJENÍ OD 1.11.2023

Každý všední den od 8:30 - 15:00 hod.

(možnost zájmových aktivit 7.30 - 8.30 a 15.00 - 17.00)

U nás v Elánku s námi děti objevují svět. 

 

 

 

Kdo se v Elánku stará o děti?

 

V naší dětské skupině mají tety následující vzdělání:

 •  Pedagogické
 •  Zdravotnické
 •  Složená odborná profesní zkouška kvalifikace chůvy pro děti v dětských skupinách při MŠMT - obdoba maturitní zkoušky.

 

 

Co v Elánku děláme?

- Pečujeme o děti od 1 roku do 6 let. 

1 pečující osoba na 6 dětí s individuálním přístupem po celou dobu pobytu v DS

Montessori přístup

- Každý den na čerstvém vzduchu za každého počasí

- Plně vybavené prostory pro potřeby dětské skupiny

Individání přístup k adaptacím a celodennímu programu pro děti

- Vlastní zahrádka, kde se děti učí zahrádkaření

 

 

 

Co s dětmi děláme?

Máme na celý školní rok nachystané týdenní témata dle plánu výchovy a péče a hodně nás baví nadstavbové aktivity, kvůli kterým jsme často vyhledáváni. Patří mezi ně hlavně:

 • Návštěva městské knihovny
 • Výlety do okolí např. na zámek Záběhlice
 • Putování do přírodního parku Meandry Botiče
 • Tématické návštěvy v hasičské stanici, na policejní stanici nebo setkání se sanitárníky.
 • Divadelní představení dle daných plánů, počasí a ročního období
 • Cvičení s fyzioterapeutem
 • Dentální prevence dětí v dětských skupinách
 • Odpolední akce pro naše školkové děti s rodiči 

 

 

Naše projekty:

 

 

Angličtina
V každodenním programu se najde prostor pro pár slůvek angličtiny. Nejjednodušší je s dětmi začít formou demonstrace, praktické ukázky objektů a začít pojmenovávat. Děti poté už sami spojují slova a v rámci našich témat se učíme aktuální slovíčka a zpíváme anglické písničky. 
​Vše je formou hry a děti si tak vytvářejí již od mala povědomí o jiném jazyku.

 

Logopedický kroužek
Víme jak důležité je u dětí rozvíjet jejich řečové schopnosti a proto se v každodenním programu věnujeme i tématu logopedické prevence u dětí. S dětmi cvičíme správné postavení mluvidel podle logopedických příruček zábavnou formou básniček, písniček a emotikony :-)

 

Se Sokolem do života
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme. Tělesná výchova v naší školce je založená na filozofii Sokolské všestrannosti.

 

Dětská jóga
Dětská jóga je speciálně upravená, proto se značně liší od jógy pro dospělé. Liší se výběr cviků, prováděná dynamika a celková atmosféra, lekce musí být zábavná a hravá. Cvičením jógy se děti učí poznávat lépe své tělo a uvědomovat si jeho jednotlivé části. Dětská jóga má dokonce i vliv na lepší spánek, soustředění, rozvoji fantazie a učí úctě k sobě samému, ale i k okolí.Lekce jógy u nás vedeme zábavnou a hravou formou.

VÝLET DO BOTANICKÉ ZAHRADY MALEŠICE, 14.08.2024

S dětmi se vydáme do Botanické zahrady Malešice, kde budeme poznávat různé druhy rostlin. Nakrmíme hladové japonské kapry a trošku se proběhneme.

VÝLET NA HAMR, 25.07.2024

S dětmi se vydáme na průzkum nádherného sportovního areálu Hamr. Nakrmíme kachny, kačery a labutě.ZMRZLINOVÝ DEN, 18.07.2024

Léto je v plném proudu a kdo by se netěšil na dobroučkou zmrzlinu! S dětmi si ji půjdeme při krásné procházce za svitu slunce koupit. Poté si ji i vyrobíme na papír, ale ta už snad vydrží déle!

 

CENÍK PLATNÝ od 1.1.2024

Dětská skupina Elánek Praha 10

 

Každý den od 8:30 - 15:00 hod

(možnost zájmových aktivit 7.30 - 8.30 a 15.00 - 17.00)

 

Tarif 7.30-17.00 *

Děti do 3 let**

Děti od 3 let

Dny v týdnu

Měsíční cena v Kč

Měsíční cena v Kč

5 dní

4.620.-Kč

5.700,-Kč

* Ceny obsahují Tarif za celý měsíc při docházce ve schématu 5 dní v týdnu. Předávání dětí 8.00-8.30/15.00-17.00.

** Do 31.8., které následuje po 3. narozeninách dítěte, tedy přechod na ceník „Děti od 3 let“ vždy pouze od 1.9., které následuje po 3. narozeninách.

Stravné 5 dní v týdnu

3300,- Kč / měsíc  

Zájmové aktivity děti mladších 3 let

100,- Kč/ měsíc

Zájmové aktivity děti starších 3 let 2000,- Kč/měsíc

Pozdní vyzvednutí po domluvě

100,- Kč/ 30 min

Pozdní vyzvednutí bez domluvy

400,- Kč poplatek

 

Vysvětlivky:

Tarif – základní školné, cena za Program, péče o dítě předškolního věku dle zákona 247/2014 Sb.

Stravné – dopolední přesnídávka, ovoce, oběd, odpolední svačina, zelenina, pitný režim po celou dobu pobytu.

Zájmové aktivity – blok různorodých aktivit v čase 7:30-8:30 a 15:00-17:00.

Pozdní vyzvednutí dítěte bez omluvy – v případě, že bez předchozí domluvy a smluvené ceny nevyzvedne Rodič Dítě včas po skončení tarifu, nebo Zájmových aktivit.

 

Příklad: 

Dítě má 4.9.2023 3 roky a bude chodit do Elánka od 1.11.2023 v čase od 7.30 - 17.00
4.620,- Kč – Ceník pro dítě mladší 3 let

100,- Kč - Zájmové aktivity

3.300,- Kč – Stravné 

Celkem za měsíc 8.020,- Kč.

 

Příklad: 

Dítě má 30.8.2023 3 roky a bude chodit do Elánka od 1.11.2023 v čase od 7.30 - 17.00
5.700,- Kč – Ceník pro dítě starší 3 let

3.300,- Kč – Stravné 

2.000,- Kč – Zájmové aktivity

Celkem za měsíc 11.000,- Kč.

Cena za objednané služby z příkladu je konečná a obsahuje náklady za péči o dítě v dětské skupině a stravné.

 

Hlavním mottem Elánku je: „aby s námi děti objevovaly svět!“

 

Dětská skupina je pro děti ve věku 1 – 6 let, máme kapacitu 12 dětí a provoz je od 8.30 do 15.00 hod (zájmové aktivity 7.30-8.30 a 15.00-17.00). Kromě programu dětské skupiny a zájmových aktivit, nabízíme i služby individuálního hlídání dětí v prostorách dětské skupiny.

 

Poslání:

 

Vytváříme co nejpřirozenější přechod mezi rodinou a státním školstvím České republiky. Nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup, milé a kvalifikované tety, které se s dětmi učí sebeobsluhu a vytváří bohatý program na všeobecný rozvoj dětí a poskytují jim prostor pro aktivní seberealizaci s důrazem na jejich psychické a fyzické zdraví.

 

Vize: 

 

Elánek děti všestranně rozvíjí. Respektují se týdenní témata, která pak děti provází v každé oblasti rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy, jako je například hudba, sport, výtvarná výchova, cizí jazyky, výlety, zajištěný doprovodný program, rozvoj fantazie, pozornosti, socializace, verbálních schopností, sebeobsluhy atd.

 

Hodnoty: 

 

Elánek staví na hodnotách: tolerance, respektu, soudržnosti, bezpečí, důvěře, trpělivosti, zodpovědnosti a porozumění.

 

Postoj k výchově a péči: 

 

Elánek se řídí principy lidskosti, individuálního přístupu a zdravého selského rozumu s inspirací napříč výchovnými směry ve vztahu ke konkrétním dětem a situacím.

 

Metody práce s dětmi: 

 

Mezi metody se řadí především učení hrou, učení nápodobou, podpora pohybových dovedností, podpora rozvoje poznávacích procesů, her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí a principy vycházející z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT.

 

V Elánku Žebrák nabízíme dětem tyto hlavní bloky aktivit:

 

 • co nejvíce času trávíme s dětmi venku na čertsvém vzduchu - za každého počasí 
 • pohybové aktivity sestavujeme na základě principů dětské jógy a sokolské všestrannosti
 • pomáháme dětem s rozvojem řeči a angličtiny
 • provázíme děti při tvoření, rozvoji fantazie a spontáních hrách
 • rádi s dětmi zpíváme, tančíme a hrajeme divadlo
 • budujeme vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí
 • bereme děti na tématicky zaměřené výlety (návštěva městské knihovny, dny na hvězdárně, hrad Točník, návštěva hasičské stanic, atd.)
 • úzce spolupracujeme s rodiči a pořádáme společné akce pro rodiče s dětmi v rámci dětské skupiny
 • dbáme na neustálé vzdělávání našich tet

Každý měsíc dostávají rodiče na email konkrétní plán aktivit.

 

Prosíme rodiče, aby děti vodili do školky a vyzvedávali je podle následujího rozvrhu:

 

Program:                  Přivedení            Vyzvednutí

Celý den                   07:30 - 08:30      14:30 - 17:00

Zakládáme si na zdravém životním stylu, jehož nedílnou součástí jsou zdravé stravovací návyky.

 

U nás:

 

-podáváme pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu,


-jídelníček obsahuje přiměřené množství celozrnných potravin, mléčných výrobků, ryb a drůbeže


-naše na míru připravené jídelníčky splňují výživové normy pro dané věkové kategorie


-jídla jsou podávána 3x denně: dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina


-jídla jsou připravována jen na základě kvalitních potravin a zdrojů bílkovin, sacharidů a vlákniny drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie, ovoce, zelenina, mléčné výrobky


-děti nedostanou sladkosti ani slazené nápoje, jídla nekořeníme


-dodržujeme správný pitný režim

Chcete umístit dítě do této školky?

Věkové rozmezí: 1 rok - 6 let

Přihlášky příjímáme po celý rok

Volná místa

0 / 12

Kdo se u nás o děti stará?

Denisa Osorio

Jmenuji se Denisa Osorio a je mi ctí se starat o Vaše poklady. S dětmi pracuji již 10 let, mám zkušenosti i s péčí o děti trpícími poruchou autismu a ADHD. Ráda s dětmi tvořím, cvičím a dbám na jejich psychomotorický vývoj. Blízká je mi také Montessori výchova. K dětem jsem empatická a umím se přizpůsobit jejich potřebám. Jsem také maminkou a proto k výchově přistupuji z několika různých úhlů pohledu. Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Michaela Kokošová

Jmenuji se Michaela Kokošová. Narodila jsem se v Praze. Už od mala mám kladný vztah k dětem. Ale vydala jsem se zprvu jiným směrem - mám vystudovanou obchodní akademii. Kde jsem se zamilovala do angličtiny. Po maturitě jsem se k dětem dostala přes doučování angličtiny. Po narození dcery jsem se začala zajímat o všestranný rozvoj dětí, abych dceru vše naučila. Proto jsem také začala studovat na VOŠ - mimoškolní a předškolní pedagogika, abych mohla být pro děti tím nejlepším mentorem. Ráda dětem zpívám, hraji na klavír, také s dětmi ráda cvičím, tvořím a těším se z jejich každého malého pokroku. Největší odměna je pro mne úsměv na dětské tváři. odborná způsobilost asistent pedagoga MŠMT-985/2020-5-147 Logopedický preventista MŠMT-1304/2023-4-162 současně studující pedagogická VOŠ Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Alice Holubová

Jsem rodilá Pražačka, maminka dvou kluků, kterou nabíjí dětský smích a radost. Ráda vařím, peču, občas si přečtu nějaký bestseller, zajdu si zaběhat a nebráním se skoro žádnému sportu. Mám ráda život se vším všudy. Baví mě děti a vše okolo nich. Pár let jsem žila ve Velké Británii, kde jsem pomáhala tamním rodinám s jejich ratolestmi. Získala jsem zkušenosti v různých kulturách - anglická, řecká, indická. S dětmi se člověk nikdy nenudí a proto se těším na práci v dětské skupině, kde je se stále co učit. Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Co o nás říkají rodiče?

Naše dvouletá dcera chodí do Elánku velmi ráda, i když na začátku byla z nové situace trochu v rozpacích. Tety ji však jemně provedly adaptací a rychle získaly její důvěru. Po několika odchozených měsících mohu upřímně říci, že mají i tu naši rodičovskou. Děkujeme za váš přístup, každé ráno se do Elánku těšíme!

- spokojení rodiče

Esterka je v Elánku moc šťastná a všechny tety se o ní hezky starají. I přes nízký věk 1,5 roku, se zvládla Ester skvěle adaptovat. Vážíme si práce paní ředitelky a všech tet. Je pro nás důležité vědět, že je o náš poklad dobře postaráno.

- otec Esterky

Chcete umístit dítě do této školky, ale není volné místo?

Nechte nám kontakt a my Vám dáme vědět, jakmile se místo uvolní!