Pobočka Elánku

Havířov Nábřeží

Dětskou skupinu Elánek v Havířově-Nábřeží otevíráme 2.9. 2024

 

E - Elán na každý den
L - Láska a ohleduplnost
Á - Á BÉ CÉ ukážeme
N - Neomezující prostředí pro rozvoj
E - Energie bez hranic
K - Kooperace mezi dětmi i tetami

 

Každé dítě je jedinečná osobnost. Nechte rozvinout jeho individualitu, kreativitu a zdravé seběvědomí nejenom doma, ale i v kolektivu dětské skupiny školky Elánek, která je umístěna v Havířově-Nábřeží.

 

 

Naše dětská skupina je pro 18 dětí ve věku od 1 do 6 let a pečují o ně 3-4 zkušené chůvy. Máte tak jistotu, že o vašeho potomka bude vždy dostatečně postaráno a zároveň bude mít zajištěný prostor i samo pro sebe. Osvojí si snadno školkový režim dne, spolupráci v kolektivu a denní pobyt venku je u s námi samozřejmostí. 

 

 

Vzdělávací program je rozdělen na několik menších časových bloků v průběhu dne a vychází z Plánu výchovy a péče školek a jeslí Elánek. Malé děti nejsou schopné udržet pozornost delší dobu, proto s nimi pracujeme častěji během dne, avšak kratší dobu. Děti v průběhu celého dne absolvují výtvarné, hudební a pohybové lekce. Program pro děti je vždy připraven v souladu s týdenním plánem, např. Doprava, Naše rodina, Letní radovánky, atd.

 

 

Probudíme v každém dítěti elán, ať je na svět připraveno!

 

 

Školka se nachází v bytovém domě. Prostory nabízí šatnu, toaletu pro děti, koupelnu, herní místnost a spací místnost. Podle věku dětí je vždy připraven odpovídající denní program, aby vyhovoval schopnostem a dovednostem dětí. 

 

 

Dětská skupina zahájí svůj provoz září 2024.

Provozní doba: 6:30 - 16:30 hod.

Provoz DS je financována z Operačního programu Zaměstnanost plus .

Provozovatel: Lumínci, z.s.

Výše uvedené ceny odpovídají docházce za celý měsíc
Je možné k nám dítě umístit i jednorázově, cena docházky v tomto případě činí 300 Kč / den / dítě.
Hlídání nad rámec tarifu ve standardní provozní době je účtováno 300 Kč / den / dítě. 
Nabízíme možnost víkendové a večerní docházky. Nad rámec standardní provozní doby 6:00 - 16:30 je účtována sazba 200 Kč / hod / dítě.
Ceník neobsahuje stravné. 

Co nabízí školka Elánek: 

Naším cílem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého a tvůrčího jedince s ohledem na individualitu každého dítěte. Děti jsou pro nás vším a podle toho k dětem také přistupujeme.
Pro děti je připravena vyvážená strava, celodenní pitný režim, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, podpůrných aktivit a vzdělání. Zároveň dětem poskyteneme i dostatek času na hry a zábavu.
S dětmi pracujeme v daných tématických celcích, které se odrážejí v ročním, měsíčním a týdenním programu školky. Vzdělávací plán vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení ČR a je doplněn o interaktivní, psychologické a pedagogické prvky pro rozvoj dětí.
Hlavním mottem Elánku je: „aby s námi děti objevovaly svět!“. Proto vzdělávací program dětí doplňují divadla, keramika, angličtina, jóga, flétničky, tanečky, pravidelné výlety, canisterapie a mnoho dalšího. 
Tety z naší školky, které pečují o Vaše děti, jsou profesionálky. Všechny mají pedagogické, sociálně-zdravotní vzdělání, či absolvovaly program „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a především mají silnou motivaci, zodpovědnost a lásku k dětem.
Na jednu pečující osobu připadá max. 6 dětí, což zaručí maximálně individuální přístup.
Naše prostory jsou nově zrekonstruované, moderně zařízené a plně přizpůsobené potřebám dětí. 
Velký důraz klademe na logopedii - hravou a zábavnou formou s dětmi rozvíjíme mluvu
 

Provozní informace: 

otevírací doba: 6:30 - 16:30, případně dle individuální domluvy (podle zájmu bude případně otevírací doba upravena)
příchod do školky: do 8:00
docházka: variabilní 1 - 5 dní v týdnu, příp. nepravidelná docházka. Nabízíme i víkendovou docházku, případně večerní program.
maximální počet dětí ve skupině: 18
vždy min. tři pečující osoby
přijímáme děti od 1 roku věku (uvítáme i děti, které ještě nosí plenky nebo jsou individuální v jiném ohledu)
zajištěn je provoz i během zimních a letních prázdnin
 

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Stravování bude zajišteno s ohledem na dodržení tzv. "spotřebního koše" - jedná se o sestavení jídelníčku pro děti tak, aby získaly všechny potřebné živiny pro vývoj. Více informací naleznete zde: https://www.msmt.cz/uploads/skolni_stravovani/Nutricni_doporuceni_MZ_ke_...

 

Samozřejmostí je celodenní pitný režim + přísun ovoce a zeleniny dle výběru.

 

Cena stravy pro celodenní docházku je 85 Kč/den/dítě (strava dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka + pitný režim + ovocná mísa po celý den).

Cena stravy pro půldenní docházku je 65 Kč/den/dítě (strava svačinka, oběd + pitný režim + ovocná mísa po celý den).

Chcete umístit dítě do této školky?

Věkové rozmezí: 1-4

Přihlášky příjímáme po celý rok

Volná místa

10 / 18