Pobočka Elánku

Praha 2 - Justinka

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

Upozorňujeme, že dětská skupina Justinka je určena pouze pro zaměstnance Ministerstva spravedlnosti.

Naše pobočka se intenzivně věnuje senzomotorickým hrám, kdy je procvičována zejména motorika a vnímání pomocí smyslů. Rádi s dětmi tvoříme a necháváme je objevovat svět hrou :-)

 

 

Školkové prázdniny:

23.12.2024 - 31.12.2024

30.6.2025 - 4.7.2025


 

ZAHÁJENÍ OD 1.9.2024
Každý pracovní den od 7:30 - 17:00 hod.

 

U nás v Justince s námi děti objevují svět. 

 

Kdo se v Justince stará o děti?

 

V naší dětské skupině mají tety následující vzdělání:

-  Pedagogické
-  Zdravotnické
 - Složená odborná profesní zkouška kvalifikace chůvy pro děti v dětských skupinách při MŠMT - obdoba maturitní zkoušky.
 

 

Co v Justince děláme?

- Pečujeme o děti od 1,5 roku do 6 let

- 1 pečující osoba na 6 dětí s individuálním přístupem po celou dobu pobytu v DS

- Montessori přístup

- Každý den na čerstvém vzduchu za každého počasí

- Krásné malebné prostory v budově ministerstva spravedlnosti

- Individání přístup k adaptacím a celodennímu programu pro děti

 

 

 

Co s dětmi děláme?

Máme na celý školní rok nachystané týdenní témata dle plánu výchovy a péče a hodně nás baví nadstavbové aktivity, kvůli kterým jsme často vyhledáváni. Patří mezi ně hlavně: 
Tématické návštěvy např. Hasičská stanice, městská knihovna, muzeum.
Pravidelná Divadelní představení 
Cvičení s projektem Sokol do života
Tématické celodopolední putování přírodou/parkem
Policejní a záchranářské besedy u nás ve skupince
Akce pro naše školkové děti
 

 

Naše projekty:
 

Angličtina
V každodenním programu se najde prostor pro pár slůvek angličtiny. Nejjednodušší je s dětmi začít formou demonstrace, praktické ukázky objektů a začít pojmenovávat. Děti poté už sami spojují slova a v rámci našich témat se učíme aktuální slovíčka a zpíváme anglické písničky. 
​Vše je formou hry a děti si tak vytvářejí již od mala povědomí o jiném jazyku.

Logopedický kroužek
Víme jak důležité je u dětí rozvíjet jejich řečové schopnosti a proto se v každodenním programu věnujeme i tématu logopedické prevence u dětí. S dětmi cvičíme správné postavení mluvidel podle logopedických příruček zábavnou formou básniček, písniček a emotikony :-)

Se Sokolem do života
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme. Tělesná výchova v naší školce je založená na filozofii Sokolské všestrannosti.

Dětská jóga
Dětská jóga je speciálně upravená, proto se značně liší od jógy pro dospělé. Liší se výběr cviků, prováděná dynamika a celková atmosféra, lekce musí být zábavná a hravá. Cvičením jógy se děti učí poznávat lépe své tělo a uvědomovat si jeho jednotlivé části. Dětská jóga má dokonce i vliv na lepší spánek, soustředění, rozvoji fantazie a učí úctě k sobě samému, ale i k okolí.Lekce jógy u nás vedeme zábavnou a hravou formou.

CENÍK PLATNÝ od 1.9.2024

Dětská skupina Elánek Justinka

Tarif KRÁTKÝ
Dny v týdnu          Měsíční cena v Kć
5 dní                      2.300.-Kč
4 dny                     1.800,-Kč
3 dny                     1.300,-Kč
2 dny                     800,-Kč
1 den                     300,- Kč

Tarif CELÝ DEN
Dny v týdnu           Měsíční cena v Kć
5 dní                       2.500,-Kč
4 dny                      2.000,-Kč
3 dny                      1.500,-Kč
2 dny                      1.000,-Kč
1 den                       500,- Kč

Ceník STRAVA
Tarif                         Cena v Kč / den
Tarif Krátký             95,-Kč
Tarif CELÝ DEN       95,-Kč

 

Tarif KRÁTKÝ:

8.30 - 16.00

předávání dětí v době mezi 8.30 - 9.00 a 14.30 - 16.00

 


Tarif CELÝ DEN:

7.30 - 17.00

předávání dětí v době mezi 7.30 - 9.00 a 14.30 - 17.00

 


V ceně tarifu je zahrnuto:

individuální adaptační program,

celoroční provoz mimo státních svátků,

výchovný program a kompletní péče spojená s pobytem dítěte v dětské skupině,

častý pobyt venku za každého počasí 

anglický jazyk, logopedická cvičení, edukace sebehygieny

nadstandardní aktivity a kroužky (např. yóga, sokolské cvičení, zpívánky, divadlo, tanec, tvoření) - viz program v sekci pro rodiče,

výchovné materiály včetně pomůcek na výtvarné činnosti, pohybové a hudební aktivity,

narozeninové oslavy, dort.

Hlavním mottem Elánku je: „aby s námi děti objevovaly svět!“

 

Dětská skupina Justinka je pro děti ve věku 1,5 roku – 6 let, máme kapacitu 10 dětí a provoz je od 7.30 do 17.00 hod (zájmové aktivity 7.30-8.30 a 16.00-17.00). Kromě programu dětské skupiny a zájmových aktivit, nabízíme i služby individuálního hlídání dětí v prostorách dětské skupiny.

 

Poslání:

 

Vytváříme co nejpřirozenější přechod mezi rodinou a státním školstvím České republiky. Nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup, milé a kvalifikované tety, které se s dětmi učí sebeobsluhu a vytváří bohatý program na všeobecný rozvoj dětí a poskytují jim prostor pro aktivní seberealizaci s důrazem na jejich psychické a fyzické zdraví.

 

Vize: 

 

Elánek Justinka děti všestranně rozvíjí. Respektují se týdenní témata, která pak děti provází v každé oblasti rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy, jako je například hudba, sport, výtvarná výchova, cizí jazyky, výlety, zajištěný doprovodný program, rozvoj fantazie, pozornosti, socializace, verbálních schopností, sebeobsluhy atd.

 

Hodnoty: 

 

Elánek Justinka staví na hodnotách: tolerance, respektu, soudržnosti, bezpečí, důvěře, trpělivosti, zodpovědnosti a porozumění.

 

Postoj k výchově a péči: 

 

Elánek Justinka se řídí principy lidskosti, individuálního přístupu a zdravého selského rozumu s inspirací napříč výchovnými směry ve vztahu ke konkrétním dětem a situacím.

 

Metody práce s dětmi: 

 

Mezi metody se řadí především učení hrou, učení nápodobou, podpora pohybových dovedností, podpora rozvoje poznávacích procesů, her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí a principy vycházející z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT.

 

V Elánku Justinka nabízíme dětem tyto hlavní bloky aktivit:

 

- co nejvíce času trávíme s dětmi venku na čertsvém vzduchu - za každého počasí 
- pohybové aktivity sestavujeme na základě principů dětské jógy a sokolské všestrannosti
- pomáháme dětem s rozvojem řeči a angličtiny
- provázíme děti při tvoření, rozvoji fantazie a spontáních hrách
- rádi s dětmi zpíváme, tančíme a hrajeme divadlo
- budujeme vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí
- bereme děti na tématicky zaměřené výlety (návštěva městské knihovny, dny na hvězdárně, návštěva hasičské stanic, atd.)
- úzce spolupracujeme s rodiči a pořádáme společné akce pro rodiče s dětmi v rámci dětské skupiny
- dbáme na neustálé vzdělávání našich tet
- každý měsíc dostávají rodiče na email konkrétní plán aktivit.

 

Prosíme rodiče, aby děti vodili do školky a vyzvedávali je podle následujího rozvrhu:

 

Program:                  Přivedení            Vyzvednutí

Celý den                   07:30 - 09:00      14:30 - 17:00

Krátký den               08:30 - 09:00      14:30 - 16:00

 

Zakládáme si na zdravém životním stylu, jehož nedílnou součástí jsou zdravé stravovací návyky.

 

U nás:

 

-podáváme pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu,


-jídelníček obsahuje přiměřené množství celozrnných potravin, mléčných výrobků, ryb a drůbeže


-naše na míru připravené jídelníčky splňují výživové normy pro dané věkové kategorie


-jídla jsou podávána 3x denně: dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina


-jídla jsou připravována jen na základě kvalitních potravin a zdrojů bílkovin, sacharidů a vlákniny drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie, ovoce, zelenina, mléčné výrobky


-děti nedostanou sladkosti ani slazené nápoje, jídla nekořeníme


-dodržujeme správný pitný režim

Chcete umístit dítě do této školky?

Věkové rozmezí: 1,5-6

Přihlášky příjímáme po celý rok

Volná místa

0 / 10

Chcete umístit dítě do této školky, ale není volné místo?

Nechte nám kontakt a my Vám dáme vědět, jakmile se místo uvolní!