Pobočka Elánku

Chodouň

Chodouň 237, 267 51 Chodouň

Dětskou skupinu Elánek v Chodouni otevíráme 1.8.2024

 

U nás v Elánku s námi děti objevují svět.

 

Kdo se v Elánku stará o děti?

V naší dětské skupině mají tety následující vzdělání:

 •  Pedagogické
 •  Zdravotnické
 •  Složená odborná profesní zkouška kvalifikace chůvy pro děti v dětských skupinách při MŠMT - obdoba maturitní zkoušky.

 

Co v Elánku děláme?

- Pečujeme o děti od 1 roku do 6 let. 

1 pečující osoba na 6 dětí s individuálním přístupem po celou dobu pobytu v DS

Montessori přístup

- Každý den na čerstvém vzduchu za každého počasí

- Nově zrekonstruované prostory pro potřeby dětské skupiny

Individání přístup k adaptacím a celodennímu programu pro děti

 

Co s dětmi děláme?

Máme na celý školní rok nachystané týdenní témata dle plánu výchovy a péče a hodně nás baví nadstavbové aktivity, kvůli kterým jsme často vyhledáváni. Patří mezi ně hlavně:

 • Návštěva statku a jízda na ponících
 • Výlety do okolí např. na Levanduové pole, Zvířátkov Olešná, Medvědárium Beroun
 • Tématické návštěvy např. Zkoumání lesa s panem Hajným, Hasičská stanice
 • Pravidelná Divadelní představení a návštěvy městské knihovny ve Zdicích
 • Cvičení s fyzioterapeutem
 • Tématické celodopolední putování lesem
 • Dentální prevence dětí v dětských skupinách
 • Odpolední akce pro naše školkové děti s rodiči 

 

Naše projekty:

Angličtina
V každodenním programu se najde prostor pro pár slůvek angličtiny. Nejjednodušší je s dětmi začít formou demonstrace, praktické ukázky objektů a začít pojmenovávat. Děti poté už sami spojují slova a v rámci našich témat se učíme aktuální slovíčka a zpíváme anglické písničky. 
​Vše je formou hry a děti si tak vytvářejí již od mala povědomí o jiném jazyku.

Logopedický kroužek
Víme jak důležité je u dětí rozvíjet jejich řečové schopnosti a proto se v každodenním programu věnujeme i tématu logopedické prevence u dětí. S dětmi cvičíme správné postavení mluvidel podle logopedických příruček zábavnou formou básniček, písniček a emotikony :-)

Se Sokolem do života
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme. Tělesná výchova v naší školce je založená na filozofii Sokolské všestrannosti.

Dětská jóga
Dětská jóga je speciálně upravená, proto se značně liší od jógy pro dospělé. Liší se výběr cviků, prováděná dynamika a celková atmosféra, lekce musí být zábavná a hravá. Cvičením jógy se děti učí poznávat lépe své tělo a uvědomovat si jeho jednotlivé části. Dětská jóga má dokonce i vliv na lepší spánek, soustředění, rozvoji fantazie a učí úctě k sobě samému, ale i k okolí.Lekce jógy u nás vedeme zábavnou a hravou formou.

CENÍK PLATNÝ od 1.8.2024

Dětská skupina Elánek Chodouň

 

Každý den od 7:30 - 15:30 hod

(možnost zájmových aktivit 15.30 - 17.00)

 

Tarif 7.30-15.30 *

Děti do 3 let**

Děti od 3 let

Dny v týdnu

Měsíční cena v Kč

Měsíční cena v Kč

5 dní

4 dny

3 dny

2 dny

5.000,-Kč

4.900,-Kč

4.800,-Kč

4.200,-Kč

8.000,-Kč

7.000,-Kč

6.500,-Kč

5.500,-Kč

Individuální

Individuální

Individuální

 

* Ceny obsahují Tarif za celý měsíc při docházce ve schématu 2-5 dní v týdnu. Předávání dětí:
7.30 - 8.30/14.30 - 15.30

** Do 31.8., které následuje po 3. narozeninách dítěte, tedy přechod na ceník „Děti od 3 let“ vždy pouze od 1.9., které následuje po 3. narozeninách.

Stravné 

140,-Kč/ den 

Zájmové aktivity 

210,-Kč/ den 

Individuální péče/ jednorázové hlídání 250,-Kč/ hod

Pozdní vyzvednutí po domluvě

100,- Kč/ 30 min

Pozdní vyzvednutí bez domluvy

400,- Kč poplatek

Sourozenecká sleva - druhé dítě = 10% sleva

 

 

Vysvětlivky:

Tarif – základní školné, cena za Program, péče o dítě předškolního věku dle zákona 247/2014 Sb.

Stravné – dopolední přesnídávka, ovoce, oběd, odpolední svačina, zelenina, pitný režim po celou dobu pobytu, narozeninový dort.

Zájmové aktivity – blok různorodých aktivit v čase 15:00-17:00.

Pozdní vyzvednutí dítěte bez omluvy – v případě, že bez předchozí domluvy a smluvené ceny nevyzvedne Rodič Dítě včas po skončení tarifu, nebo Zájmových aktivit.

 

Příklad: 

Dítě má 4.9.2022 3 roky a bude chodit do Elánka od 1.10.2024 na 2 dny v týdnu od 7:30-17:00.
4.200,- Kč – Ceník pro dítě mladší 3 let, tarif 2 dny v týdnu, konkrétně pondělí, středa.

1120,- Kč – Stravné (za každý den dle tarifu, 4x pondělí, 4x středa, celkem 8x)

1.680,- Kč – Zájmové aktivity za každý den dle tarifu, celkem 8x , protože rodiče můžou vyzvedávat až do 17:00 (provozní doba začíná v 7:30 a končí v 15:00)

Celkem za měsíc 7.000,- Kč.

Cena za objednané služby z příkladu je konečná a obsahuje náklady za péči o dítě v dětské skupině v rozsahu 8 hodin (školné), stravné, a zájmové aktivity, tedy služby poskytované v čase od 7:30-17:00 hod.

 

Hlavním mottem Elánku je: „aby s námi děti objevovaly svět!“

 

Dětská skupina je pro děti ve věku 1 – 6 let, máme kapacitu 12 dětí a provoz je od 8.30 do 15.00 hod (zájmové aktivity 7.30-8.30 a 15.00-17.00). Kromě programu dětské skupiny a zájmových aktivit, nabízíme i služby individuálního hlídání dětí v prostorách dětské skupiny.

 

Poslání:

 

Vytváříme co nejpřirozenější přechod mezi rodinou a státním školstvím České republiky. Nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup, milé a kvalifikované tety, které se s dětmi učí sebeobsluhu a vytváří bohatý program na všeobecný rozvoj dětí a poskytují jim prostor pro aktivní seberealizaci s důrazem na jejich psychické a fyzické zdraví.

 

Vize: 

 

Elánek děti všestranně rozvíjí. Respektují se týdenní témata, která pak děti provází v každé oblasti rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy, jako je například hudba, sport, výtvarná výchova, cizí jazyky, výlety, zajištěný doprovodný program, rozvoj fantazie, pozornosti, socializace, verbálních schopností, sebeobsluhy atd.

 

Hodnoty: 

 

Elánek staví na hodnotách: tolerance, respektu, soudržnosti, bezpečí, důvěře, trpělivosti, zodpovědnosti a porozumění.

 

Postoj k výchově a péči: 

 

Elánek se řídí principy lidskosti, individuálního přístupu a zdravého selského rozumu s inspirací napříč výchovnými směry ve vztahu ke konkrétním dětem a situacím.

 

Metody práce s dětmi: 

 

Mezi metody se řadí především učení hrou, učení nápodobou, podpora pohybových dovedností, podpora rozvoje poznávacích procesů, her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí a principy vycházející z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT.

 

Prosíme rodiče, aby děti vodili do školky a vyzvedávali je podle následujího rozvrhu:

 

Program:                  Přivedení            Vyzvednutí

Celý den                   08:30 - 09:00      14:30 - 15:00

Zájmové aktivity       07:30 - 09:00      14:30 - 17:00

Zakládáme si na zdravém životním stylu, jehož nedílnou součástí jsou zdravé stravovací návyky.

 

U nás:

 

 • podáváme pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu,

 • jídelníček obsahuje přiměřené množství celozrnných potravin, mléčných výrobků, ryb a drůbeže

 • naše na míru připravené jídelníčky splňují výživové normy pro dané věkové kategorie

 • jídla jsou podávána 3x denně: dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina

 • jídla jsou připravována jen na základě kvalitních potravin a zdrojů bílkovin, sacharidů a vlákniny: drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie, ovoce, zelenina, mléčné výrobky

 • děti nedostanou sladkosti ani slazené nápoje, jídla nekořeníme

 • dodržujeme správný pitný režim

Chcete umístit dítě do této školky?

Věkové rozmezí: 1 rok - 6 let

Přihlášky příjímáme po celý rok

Volná místa

7 / 12

Kdo se u nás o děti stará?

Lada Plecitá

Jmenuji se Lada Plecitá, pocházím z Chodouně, nyní žiji v Hostomicích. Vychovala jsem dnes již dospělé děti, syna a dceru. Už od mládí jsem měla kladný vztah k dětem a věděla jsem, že v dospělosti chci pracovat s lidmi. V minulosti jsem pracovala v sociálních službách a nyní mně život zavál k Vašim dětem. Ve volném čase se věnuji kreativnímu tvoření, zahradě, četbě. Těším se na čas strávený v dětské skupině Elánek. - Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)