Pobočka Elánku

Hranice - Hromůvka

Hromůvka 1544, 753 01 Hranice

Elánek Hranice je dětská skupina, která dětem nabízí bohatý program s láskyplným přístupem.

 

Dětská skupina Elánek Hranice je určena dětem už od 1 roku.

Podporujeme přátelské vztahy mezi dětmi v laskavém prostředí a individuální přístup k dítěti.

Naše milé tety pečují o děti s láskou a snahou předat co nejvíce znalostí. Děti se vzdělávají hravou formou, budují společně vztah ke kultuře a k přírodě. Klademe důraz na pohyb a pobyt venku.

Máme krásné nové a moderní zázemí. 

Děti mají k dispozici po celý den ovoce a zeleninu a zajištěn kvalitní pitný režim.

Naším cílem je zajistit vysoce kvalitní péči s ohledem na uspokojení všech potřeb Vašeho dítěte. 

CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2024 - 31.12.2024

 

Tarif 1 *  - pro děti do 3 let ** -  4.500 Kč + stravné 110 Kč celodenní nebo 85 půldenní strava -  strava bude upřesněna

Tarif 2*   - pro děti nad 3 roky -  5.000 Kč  + stravné 110 Kč celodenní nebo 85 půldenní strava -  strava bude upřesněna

Zájmové aktivity  - nad rámec provozní doby, cena 50 Kč / hodina

 

Vysvětlivky:

* Ceny obsahují Tarif za celý měsíc při docházce ve schématu 5 dní v týdnu
** Do 31.8., které následuje po 3. narozeninách dítěte, tedy přechod na ceník „Děti od 3 let“ vždy pouze od 1.9., které následuje po 3. narozeninách

Tarif – základní školné, cena za Program, péče o dítě předškolního věku dle zákona 247/2014 Sb.

Stravné – celodenní (svačina, oběd, svačina) / půlden (svačina, oběd) -  přesná cena bude upřesněna dle místního dodavatele stravy

Pozdní vyzvednutí dítěte – 200 Kč / půl hodina a to v případě, že bez předchozí domluvy a smluvené ceny nevyzvedne Rodič Dítě včas po skončení provozní doby DS, nebo Zájmových odpoledních aktivit.

 

Našim cílem je, aby děti s Elánkem objevovaly svět :-)

 

Proč dát Vaše dítě do Elánku?

  • Naším cílem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého a tvůrčího jedince.
  • Dbáme na vyváženou stravu, pitný režim, dostatek pohybu, čerstvého vzduchu, podpůrných aktivit a vzdělání.
  • Dětem nabízíme výchovné a vzdělávací aktivity. Stále je však ve školce dostatek času na hry a zábavu, které děti v tomto věku nejvíce potřebují. 
  • Vzdělávací plán vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení ČR a je doplněn o interaktivní, psychologické a pedagogické prvky pro rozvoj dětí.
  • Tety z naší školky, které pečují o Vaše děti, jsou profesionálky. Všechny mají pedagogické, sociálně-zdravotní vzdělání, či absolvovaly program „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a především mají silnou motivaci, zodpovědnost a lásku k dětem.
  • Na jednu pečující osobu připadá max. 6 dětí, což zaručuje individuální přístup.
  • Naše prostory jsou nové, moderně zařízené a plně přizpůsobené potřebám dětí.

Provozní informace:

otevírací doba: 7:30 - 15:30
příchod do školky: 7:30 - 8:30
vyzvedávání obědů 10:30 -11:00
docházka: 5 dnů v týdnu (lze chodit nepravidelně, docházku si rodiče volí v našem školkovém systému)
maximální počet dětí ve skupině: 24
čtyři pečující osoby 
přijímáme děti od 1 roku věku
 

V případě zájmu o docházku v Hranicích - Hromůvka, nás neváhejte kontaktovat, příp. prosíme vyplňte nezávaznou přihlášku.

Těšíme se na Vás :-)

 

Nekroťte elán svých dětí, rozviňte ho s Elánkem :)

Informace budou doplněny. 

Chcete umístit dítě do této školky?

Věkové rozmezí: 1 rok - 6 roky

Přihlášky příjímáme po celý rok

Volná místa

7 / 20