Pobočka Elánku

Žebrák

Plzeňská 51, Žebrák 267 53

Naše Žebrácká pobočka se intenzivně věnuje senzomotorickým hrám, kdy je procvičována zejména motorika a vnímání pomocí smyslů. Nejvíce děti baví, když si vše mohou osahat a tvořit podle sebe. Díky vybavení, jako jsou velké pipetky, různé druhy dětských pinzet a lžic se spojením nejrůznějších materiálů od hlíny, mouky či kamínků a rýže, můžeme dětem zpestřit každý den procvičování formou zábavné hry. 

 

 

Školkové prázdniny:
1.7.2024 - 12.7.2024
25.10. 2024
15.11.2024
23.12.2024 - 31.12.2024

Projekt je financován Evropskou Unií a Operačním programem zaměstnanost+. Číslo projektu CZ.03.01.02/00/23_049/0001656, doba trvání provozní fáze od 1.9.2023 - 31.8.2024.

ZAHÁJENÍ OD 1.10.2023

Každý všední den od 8:30 - 15:00 hod.

(možnost zájmových aktivit 7.30 - 8.30 a 15.00 - 17.00)

 

U nás v Elánku s námi děti objevují svět. 

 

Kdo se v Elánku stará o děti?

 

V naší dětské skupině mají tety následující vzdělání:

 •  Pedagogické
 •  Zdravotnické
 •  Složená odborná profesní zkouška kvalifikace chůvy pro děti v dětských skupinách při MŠMT - obdoba maturitní zkoušky.

 

 

Co v Elánku děláme?

- Pečujeme o děti od 1 roku do 6 let

- 1 pečující osoba na 6 dětí s individuálním přístupem po celou dobu pobytu v DS

- Montessori přístup

- Každý den na čerstvém vzduchu za každého počasí

- Nově zrekonstruované prostory pro potřeby dětské skupiny

- Individání přístup k adaptacím a celodennímu programu pro děti

 

 

 

Co s dětmi děláme?

Máme na celý školní rok nachystané týdenní témata dle plánu výchovy a péče a hodně nás baví nadstavbové aktivity, kvůli kterým jsme často vyhledáváni. Patří mezi ně hlavně:

 • Výlety do okolí např. na hrad Točník, Hernička Elánkov v Hořovicích 
 • Tématické návštěvy např. Hasičská stanice, městská knihovna, muzeum Žebrák
 • Pravidelná Divadelní představení 
 • Cvičení s projektem Sokol do života
 • Tématické celodopolední putování lesem
 • Policejní a záchranářské besedy u nás ve skupince
 • Odpolední akce pro naše školkové děti s rodiči 

 

 

Naše projekty:

 

Angličtina
V každodenním programu se najde prostor pro pár slůvek angličtiny. Nejjednodušší je s dětmi začít formou demonstrace, praktické ukázky objektů a začít pojmenovávat. Děti poté už sami spojují slova a v rámci našich témat se učíme aktuální slovíčka a zpíváme anglické písničky. 
​Vše je formou hry a děti si tak vytvářejí již od mala povědomí o jiném jazyku.

Logopedický kroužek
Víme jak důležité je u dětí rozvíjet jejich řečové schopnosti a proto se v každodenním programu věnujeme i tématu logopedické prevence u dětí. S dětmi cvičíme správné postavení mluvidel podle logopedických příruček zábavnou formou básniček, písniček a emotikony :-)

Se Sokolem do života
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme. Tělesná výchova v naší školce je založená na filozofii Sokolské všestrannosti.

 

Dětská jóga
Dětská jóga je speciálně upravená, proto se značně liší od jógy pro dospělé. Liší se výběr cviků, prováděná dynamika a celková atmosféra, lekce musí být zábavná a hravá. Cvičením jógy se děti učí poznávat lépe své tělo a uvědomovat si jeho jednotlivé části. Dětská jóga má dokonce i vliv na lepší spánek, soustředění, rozvoji fantazie a učí úctě k sobě samému, ale i k okolí.Lekce jógy u nás vedeme zábavnou a hravou formou.

Zmrzlinový den 27.06.2024

Letní horké dny je třeba si zpříjemnit. A jak jinak než točenou zmrzlinou! 

Kdo by ji neměl rád? A jaká je naše nejoblíbenější příchuť? A jakou budou asi mít na denní nabídce? 

Už se moc těšíme! 

 

Den otců 17. 6. 2024

Stejně jako slavíme den maminek slavíme i den tatínků. 

Připomeneme si společně jména našich tatínků, jejich oblíbenou barvu i oblíbené jídlo. 

 

 

Hasičský den 12. 6. 2024

Po žebříku nahoru a potom zase zpátky, doprava a doleva, to jsou hasičské hrátky…

Tuhle písničku si budeme moci zazpívat v tento den, kdy se sejdeme s panem hasičem na louce. Ukáže nám hasičské auto a snad také stříkačku. 

 

 

CENÍK PLATNÝ od 1.1.2024

Dětská skupina Elánek Žebrák

 

Každý všední den od 8:30 - 15:00 hod

(možnost zájmových aktivit 7.30 - 8.30 a 15.00 - 17.00)

 

Tarif 8.30-15.00 *

Děti do 3 let**

Děti od 3 let

Dny v týdnu

Měsíční cena v Kč

Měsíční cena v Kč

5 dní

4.200.-Kč

5.700,-Kč

Individuální

Individuální

Individuální

* Ceny obsahují Tarif za celý měsíc při docházce ve schématu 5 dní v týdnu. Předávání dětí:
8.30 - 9.00/12.00 - 12.15/14.30 - 15.00

** Do 31.8., které následuje po 3. narozeninách dítěte, tedy přechod na ceník „Děti od 3 let“ vždy pouze od 1.9., které následuje po 3. narozeninách.

Stravné 5 dní v týdnu

2400,- Kč / měsíc  

Zájmové aktivity děti od 3 let

2000,- Kč/ měsíc 

Zájmové aktivity dětí do 3 let 100 Kč/měsíc

Pozdní vyzvednutí po domluvě

100,- Kč/ 30 min

Pozdní vyzvednutí bez domluvy

400,- Kč poplatek

Sourozenecká sleva - druhé dítě = 10% sleva

 

 

Vysvětlivky:

Tarif – základní školné, cena za Program, péče o dítě předškolního věku dle zákona 247/2014 Sb.

Stravné – dopolední přesnídávka, ovoce, oběd, odpolední svačina, zelenina, pitný režim po celou dobu pobytu.

Zájmové aktivity – blok různorodých aktivit v čase 7:30-8:30 a 15:00-17:00.

Pozdní vyzvednutí dítěte bez omluvy – v případě, že bez předchozí domluvy a smluvené ceny nevyzvedne Rodič Dítě včas po skončení tarifu, nebo Zájmových aktivit.

 

Příklad: 

Dítě má 4.9.2023 3 roky a bude chodit do Elánka od 1.10.2023 v čase od 7.30 - 17.00
4.200,- Kč – Ceník pro dítě mladší 3 let

100,- Kč – Zájmové aktivity

2.400,- Kč – Stravné 

Celkem za měsíc 6.700,- Kč.

 

Příklad: 

Dítě má 30.8.2023 3 roky a bude chodit do Elánka od 1.10.2023 v čase od 7.30 - 17.00
5.700,- Kč – Ceník pro dítě starší 3 let

2.400,- Kč – Stravné 

2.000,- Kč – Zájmové aktivity

Celkem za měsíc 10.100,- Kč.

Cena za objednané služby z příkladu je konečná a obsahuje náklady za péči o dítě v dětské skupině a stravné.

Hlavním mottem Elánku je: „aby s námi děti objevovaly svět!“

 

Dětská skupina je pro děti ve věku 1 – 6 let, máme kapacitu 12 dětí a provoz je od 8.30 do 15.00 hod (zájmové aktivity 7.30-8.30 a 15.00-17.00). Kromě programu dětské skupiny a zájmových aktivit, nabízíme i služby individuálního hlídání dětí v prostorách dětské skupiny.

 

Poslání:

 

Vytváříme co nejpřirozenější přechod mezi rodinou a státním školstvím České republiky. Nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup, milé a kvalifikované tety, které se s dětmi učí sebeobsluhu a vytváří bohatý program na všeobecný rozvoj dětí a poskytují jim prostor pro aktivní seberealizaci s důrazem na jejich psychické a fyzické zdraví.

 

Vize: 

 

Elánek děti všestranně rozvíjí. Respektují se týdenní témata, která pak děti provází v každé oblasti rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy, jako je například hudba, sport, výtvarná výchova, cizí jazyky, výlety, zajištěný doprovodný program, rozvoj fantazie, pozornosti, socializace, verbálních schopností, sebeobsluhy atd.

 

Hodnoty: 

 

Elánek staví na hodnotách: tolerance, respektu, soudržnosti, bezpečí, důvěře, trpělivosti, zodpovědnosti a porozumění.

 

Postoj k výchově a péči: 

 

Elánek se řídí principy lidskosti, individuálního přístupu a zdravého selského rozumu s inspirací napříč výchovnými směry ve vztahu ke konkrétním dětem a situacím.

 

Metody práce s dětmi: 

 

Mezi metody se řadí především učení hrou, učení nápodobou, podpora pohybových dovedností, podpora rozvoje poznávacích procesů, her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí a principy vycházející z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT.

 

V Elánku Žebrák nabízíme dětem tyto hlavní bloky aktivit:

 

 • co nejvíce času trávíme s dětmi venku na čertsvém vzduchu - za každého počasí 
 • pohybové aktivity sestavujeme na základě principů dětské jógy a sokolské všestrannosti
 • pomáháme dětem s rozvojem řeči a angličtiny
 • provázíme děti při tvoření, rozvoji fantazie a spontáních hrách
 • rádi s dětmi zpíváme, tančíme a hrajeme divadlo
 • budujeme vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí
 • bereme děti na tématicky zaměřené výlety (návštěva městské knihovny, dny na hvězdárně, hrad Točník, návštěva hasičské stanic, atd.)
 • úzce spolupracujeme s rodiči a pořádáme společné akce pro rodiče s dětmi v rámci dětské skupiny
 • dbáme na neustálé vzdělávání našich tet

Každý měsíc dostávají rodiče na email konkrétní plán aktivit.

 

Prosíme rodiče, aby děti vodili do školky a vyzvedávali je podle následujího rozvrhu:

 

Program:                  Přivedení            Vyzvednutí

Celý den                   07:30 - 08:30      14:30 - 17:00

 

Zakládáme si na zdravém životním stylu, jehož nedílnou součástí jsou zdravé stravovací návyky.

 

U nás:

 

-podáváme pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu,


-jídelníček obsahuje přiměřené množství celozrnných potravin, mléčných výrobků, ryb a drůbeže


-naše na míru připravené jídelníčky splňují výživové normy pro dané věkové kategorie


-jídla jsou podávána 3x denně: dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina


-jídla jsou připravována jen na základě kvalitních potravin a zdrojů bílkovin, sacharidů a vlákniny drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie, ovoce, zelenina, mléčné výrobky


-děti nedostanou sladkosti ani slazené nápoje, jídla nekořeníme


-dodržujeme správný pitný režim

Chcete umístit dítě do této školky?

Věkové rozmezí: 1 rok - 6 let

Přihlášky příjímáme po celý rok

Volná místa

5 / 12

Kdo se u nás o děti stará?

Nikola Hájková

Jmenuji se Nikola Hájková. Pocházím z Chaloupek a asi od devíti let jsem žila v Hořovicích kde jsem prožívala krásné dětstí. Když jsem se na základní škole měla rozhodnout co vlastně budu studovat, bylo to velmi lehké rozhodování. Volba byla jasná, Střední škola umělecká obor Maskér – Vlásenkář. Mám jednu milovanou dceru, která mi půjde už do školy, roste a já zjišťuji že bych chtěla trávit víc času s dětmi. Od puberty jsem chtěla vozit kočárky a hlídat dětičky, práce s dětmi mě opravdu baví a naplňuje, byl to vždy můj sen pracovat ve školce. Proto jsem podstoupila zkoušku a udělala jsi rekvalifikační kurz na chůvu do dětské skupiny. Jsem ráda že tady můžu být pro Vás a vaše děti. - Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Barbora Hlavsová

Jmenuji se Barbora Hlavsová, vyrůstala jsem v Cerhovicích, v rodině, kde na prvním místě vždy byly děti. Moje maminka pořádala tábory pro děti, kdy v průběhu let jsem se k ní mohla přidat. Spolupracovaly jsme s místní základní školou a to jako projekt Senior versus Junior, vyráběli jsme k různým příležitostem (Velikonoce, Vánoce, příchod jara či zimy…) učili se vařit, péct, povídali jsme si o životě, a to vše již od útlého dětství. Dostala jsem příležitosti pracovat s dětmi, a proto jasná volba střední školy byla pedagogická. Pak následně práce v Elánku, která mě díky zkušenostem zcela naplňuje. Jelikož už mám doma také svého malého parťáka, o to víc se mi otevřel dětský svět. Více jsem porozuměla dětským potřebám a lépe si nyní dokážu poradit s dětským pláčem i radostmi. - Střední pedagogická škola - Pedagogické lyceum

Helena Větrovská

Jmenuji se Helena Větrovská, jsem máma dnes už dospělých dvou synů a babička dvou malých princezen. Mým snem bylo vždy pracovat s dětmi, s hlídáním dětí jsem pomáhala sousedům a známým od svých 17 let. Poslední 4 roky se hlídání dětí věnuji aktivněji, proto jsem se rozhodla o získání profesní kvalifikace ,,Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M)”, abych se vysněné práci mohla věnovat profesionálně.