Pobočka Elánku

Hořovice - žlutá

DEN ZEMĚ

Den Země je každoroční akce, která se koná 22. dubna a jejímž cílem je podpořit ochranu životního prostředí. Co jsme v tento den dělali? Vytvořili planetu, opakovali třídění odpadu a vyrazili ven očistit okolí naší skupinky. Na Den Země nám krásně navazuje téma: Hmyz nejen létá.  Učíme se názvy hmyzu česky i anglicky.  
Dokážete některý hmyz anglicky pojmenovat stejně jako my?